Testarea echipamentelor la imunitatea electromagnetica

Testarea echipamentelor la imunitatea electromagnetica

  • Măsurarea puterii perturbatoare
  • Testarea echipamentelor radio
  • Încercarea de imunitate la câmpuri electromagnetice de radiofrecvenţă radiate
  • Încercarea de imunitate la perturbaţii conduse, induse de câmpuri de radiofrecvenţă
  • Încercarea de imunitate la descărcări electrostatice
  • Încercarea de imunitate la trenuri de impulsuri rapide de tensiune
  • Încercarea de imunitate la undă de şoc
  • Încercarea de imunitate la scăderi de tensiune, întreruperi de scurtă durată şi variaţii de tensiune